ODDLUŽENÍ
SPRÁVA DLUHŮ
Mgr. Bogdan Siuda
tel: 604 304 755
Dlužíš ?
nevíš jak dál ?
bojíš se, že o vše přijdeš ?
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Máme pro Vás řešení:
 
Zajistíme pro Vás ochranu
před věřiteli, oddlužení
a správu dluhů
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Správa dluhů

 

CO JE SPRÁVA DLUHŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÁ ?

Kontaktujeme za Vás všechny věřitele, a pokusíme se s nimi dojednat přijatelné splátky, sloučíme všechny Vaše splátky do jedné platby, postaráme se o rozesílání jednotlivých splátek věřitelům, dohlížíme na dodržování splátkových podmínek, pokud je to Vaše výslovné přání. Vše probíhá pod dohledem našich renomovaných právníků.


Proč doporučujeme využít této služby ?
Schválením oddlužení ještě nemáte vyhráno, čeká Vás 5 let systematického splácení pod dohledem inslolvenčního soudu, insolvenčního správce a rady věřitelů. Musíte plnit mnoho povinností, jež na Vás klade insolvenční zákon, musíte insolvenčnímu soudu dodávat řadu dokumentů abyste splnili formální náležitosti a aby se Vám nestala nepříjemná věc jakou bezpochyby je: "ZRUŠENÍ SCHVÁLENÉHO ODDLUŽENÍ" - pak by Vaše snaha šla v niveč a byli byste tam, kde jste začali tj. s kupou dluhů.

Povinností dlužníka během splátkového kalendáře je mnoho a určuje je insolvenční zákon:
Jsou to např.:
 
Podávání přehledu Vašich příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru - vždy k 15. lednu a 15. červenci.
 
Bez zbytečného odkladu musíte nahlásit každou změnu svého bydliště a zaměstnání - insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru.


Právo na Podání návrhu na přiznání osvobození ? Co je to za právo a proč je nesmírně důležité ?
Oddlužení jako pětiletý proces končí splněním oddlužení, jde o rozhodnutí soudu, kterým soud veme na vědomí splnění oddlužení, čímž také skončí insolvenční řízení.
 
Na základě tohoto rozhodnutí může být dlužník zbaven povinnosti uhradit zbytek jeho nesplacených pohledávek, ale pouze tehdy, když o to v příslušné formě požádá, a to konkrétně formou "Podání návrhu na přiznání osvobození".
 
Shledá-li soud splnění dalších podmínek pro přiznání osvobození na základě tohoto návrhu, osvobodí dlužníka od povinnosti platit zbylé pohledávky v rozsahu v jakém nebyly uhrazeny.
 
Osvobození dlužníka od placení pohledávek může tedy nastat výlučně na návrh dlužníka. Dokud totiž soud tento návrh na "OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ POHLEDÁVEK" nevydá, dlužník se vystavuje riziku vymáhání zbytku pohledávek.
 
My a naše služba Správa dluhů jsme zde od toho, abychom Vám pomohli a byli Vám oporou po celou dobu 5 let oddlužení, abyste s naší pomocí tuto cestu k nulovým dluhům dovršili úspěšně.


Jak na dluhy Definice pojmů Spolupráce
 
SIBO Service s.r.o. © 2015