ODDLUŽENÍ
SPRÁVA DLUHŮ
Mgr. Bogdan Siuda
tel: 604 304 755
Dlužíš ?
nevíš jak dál ?
bojíš se, že o vše přijdeš ?
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Máme pro Vás řešení:
 
Zajistíme pro Vás ochranu
před věřiteli, oddlužení
a správu dluhů
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definice pojmů

 

Co je úpadek ?

Je to uspořádání majetkových vztahů dlužníka a věřitelů tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.
 
Způsoby řešení úpadku:
a) konkurs
b) reorganizace
c) oddlužení


Co je oddlužení ?

Dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek řešil oddlužením, a když toto soud schválí, tak zaplatí jenom 30 % svých závazků.
 
Návrh na podání oddlužení musí dlužník podat s insolvenčním návrhem.
Co musí návrh na povolení oddlužení obsahovat:
• označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat
• údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech
• údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky
• návrh lze podat pouze na formuláři stanoveném zákonem


Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení

Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení KDY ?
a) když je jím sledován nepoctivý záměr
 
b) když by hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé,
    byla nižší než 30%, ledaže by tito věřitelé s nižším plněním souhlasili
 
c) podala jej znovu osoba, o jejímž návrhu na oddlužení bylo již dříve rozhodnuto
 
d) dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka
    v insolvenčním řízení


ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

Nedojde-li ke zpět vzetí nebo zamítnutí oddlužení insolvenční soud oddlužení povolí.


Jak na dluhy Definice pojmů Spolupráce
 
SIBO Service s.r.o. © 2015